Terugdraaiende teller verdwijnt, maar wat daarna?

Intelligent Wonen is een West-Vlaams installatiebedrijf te Gits. Ze zijn een pionier in de zonnepanelenmarkt. Al méér dan 15 jaar plaatsen ze zonnepanelen bij zowel particulieren als bedrijven. Hieronder geven ze hun antwoord op de vier vragen die ze het vaakst krijgen omtrent 2021.
 
1. Waarom stopt de terugdraaiende teller?

We zitten volop in een energietransitie. We streven naar een systeem waarbij er lokaal energie wordt geproduceerd én geconsumeerd om tot een veel efficiënter energielandschap te komen. Waarbij die productie van energie vooral bestaat uit hernieuwbare en koolstofarme bronnen, zoals zonne- en windenergie. Om die lokale productie en lokale consumptie mogelijk te maken, zullen we moeten inzetten op lokale opslag en zo slim mogelijk die productie en consumptie aan elkaar proberen te koppelen. Door die slimme, digitale meters te plaatsen, zullen we over veel meer data beschikken om dit laatste mogelijk te maken.

Het stoppen van die terugdraaiende teller heeft als doel om degene met een zonnepaneelinstallatie zoveel mogelijk hun consumptie af te stemmen op hun productie van elektriciteit.

Een andere beslissing, die zich hierbinnen kadert, is het invoeren van het capaciteitstarief.

 

2. Vanaf 2022 komt er een capaciteitstarief, ook wel piekbelasting genoemd. Welke invloed heeft dit op onze elektriciteitsfactuur?

Vooreerst, komt de piekbelasting er voor iedereen. Het feit dat alles meer en meer elektrisch wordt, versterkt alleen de noodzaak naar een betere afstemming van de vraag naar en aanbod van elektriciteit.

"Door die piekbelasing zal het plots voor iedereen heel interessant worden om een batterij te plaatsen."

Vandaag, houden we als consument van elektriciteit enkel rekening met het dag- en nachttarief, als die aanwezig is. Maar dat is niet genoeg. We moeten proberen zoveel mogelijk ons verbruik te spreiden tijdens de dag, terwijl de meesten vooral ’s morgens en ’s avonds verbruiken. Op dit moment is er ook geen enkele drijfveer om dit anders te doen. Met het capaciteitstarief zullen we belast worden op dat piekverbruik. Om hoge facturen te vermijden, zal iedereen er rekening mee moeten beginnen houden, ook degene met een terugdraaiende teller.

We verwachten dan ook dat de meesten tegen 2022 een batterij zullen plaatsen om die piekafnames van het elektriciteitsnet te vermijden. Want door die piekbelasting zal het plots voor iedereen heel interessant worden om een batterij te plaatsen, zodat het verbruik van elektriciteit zoveel mogelijk over de dag gespreid wordt. Dat zal voor iedereen gelden, met of zonder zonnepanelen, terugdraaiende teller of niet.

We weten hoe ze die pieken gaan belasten, maar tot op heden weten we nog niet hoeveel die capaciteitstarief exact ons zal kosten.

"Wie volgend jaar een zonnepaneel installatie met batterijen plaatst doet dubbel voordeel."

 
3. Zijn zonnepanelen nog interessant volgend jaar?

Zeker en vast. Wie volgend jaar een zonnepaneel installatie met batterijen plaatst doet dubbel voordeel. Ten eerste zorgt het er voor dat we zoveel mogelijk opgewekte zonne-energie zelf verbruiken. Hierdoor daalt de elektriciteitsfactuur. Ten tweede zorgt een batterij er voor dat de afnames van het elektriciteitsnet minder hoge pieken vertoont, waardoor een te hoge capaciteitstarief hierdoor vermeden wordt.

Als we op jaarbasis evenveel opwekken als verbruiken, zou een terugdraaiende teller op nul staan en moeten we enkel het prosumententarief betalen.

Gemiddeld gebruikt een gezinshouden ongeveer 28% direct van wat hun zonnepanelen opwekken. De overige 72% verbruiken ze op een ander moment en komt dus van het elektriciteitsnet. Dit wil zeggen dat als onze teller niet kan terugdraaien, we slechts 28% van onze elektriciteitsfactuur uitsparen. De overige 72% van de opgewekte elektriciteit zullen we nu gaan verkopen, maar we moeten ook nog 72% van ons verbruik steeds aankopen.

 

 

Als we een batterij plaatsen, verbruiken we 60% à 70% van onze opgewekte elektriciteit en wordt het plots een stuk interessanter.

Voor de subsidies die de overheid volgend jaar geeft op zonnepanelen en batterijen, kunnen we al een complete batterij installatie aanbieden. Zodat je eigenlijk in 2021 ‘gratis’ de batterijen bij een zonnepaneel installatie krijgt.

"In 2021 "gratis" de batterijen bij een zonnepaneel installatie, dankzij de subsidies."

Als we dan de vergelijking maken tussen de jaarlijkse netto besparing van een installatie met terugdraaiende teller plus prosumententarief en een installatie met batterijen, een niet-terugdraaiende teller plus de subsidies, zien we dat er daar amper verschil in is.

Wetende, dat in 2022 de piekbelasting komt en later eventueel variabele uurprijzen van elektriciteit, is een installatie met batterijen toekomst klaar.

 

4. Wat raden jullie ons dan aan?

Bovenop het feit dat er een capaciteitstarief komt en later variabele uurprijzen van elektriciteit, is er een elektrificatie bezig. Alles wordt elektrisch. We zien meer en meer elektrische wagens, we gaan meer elektrisch verwarmen met warmtepompen,… .

Deze twee tendensen zorgen er voor dat het intelligent sturen van die elektrische verbruikers met de elektriciteitsproductie een noodzaak wordt om te hoge elektriciteitsfacturen te vermijden.

En dat is allemaal niet meer zo eenvoudig voor de klassieke installateur. Dus we raden iedereen aan, informeer jullie goed en kies voor een installatiebedrijf die daarvan kennis heeft en dat allemaal kan. Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte op maat met kennis van zaken. https://www.intelligentwonen.be/nl/contact 

De overheid subsidieert zonnepanelen en batterijen van 2021 tot en met 2024. Elk jaar zakt die subsidie. Dus hoe eerder je plaatst, hoe meer geld je kan uitsparen.


 

 


 Terug naar overzicht  vraag gratis offerte aan in 2min !