Het hof vernietigd recht op 15 jaar terugdraaiende teller - 14/01/2021

Beste klanten, 

De meesten onder jullie hebben het nieuws reeds vernomen omtrent de afschaffing van de terugdraaiende teller.

Op dit moment is er nog niet genoeg info om te kunnen oordelen wat nu de beste oplossing voor jullie is.  De Vlaamse regering zal nog bijkomende mededelingen doen.

We willen toch verduidelijken wat er aan  de basis ligt  van het arrest, die de terugdraaiende teller vernietigt. Dit is niet de VREG,  maar de vorige federale energie minister (MR).

Volgens de VREG was de Vlaamse regering niet bevoegd om die beslissing te nemen en was die discriminerend tegenover elektriciteitsgebruikers zonder zonnepanelen. Daarmee stapte de VREG naar het Grondwettelijk Hof.

Niet enkel de VREG, maar ook de vorige federale energieminister diende een verzoekschrift in om de terugdraaiende teller af te schaffen. De minister argumenteerde dat de Vlaamse regering hun bevoegdheden te buiten ging doordat de federale regering inkomsten misliep door het terugdraaiende teller systeem van Vlaanderen. Het is op basis hiervan dat het hof besliste om de  overgangsperiode van 15 jaar terugdraaiende teller te vernietigen.

Het laatste woord hierover is dus zeker nog niet gezegd. Vooral omdat de nieuwe regeling voor veel ongelijkheid zorgt en zeer discriminerend is. En laat dit nu net zijn wat de VREG aanvecht.Terug naar overzicht  vraag gratis offerte aan in 2min !